Klik op de klas van je keuze bij OEFENREEKSEN of bij DOELSTELLINGEN.

 

Op deze webstek vind je zes koppelingen naar beknopte en uitgebreide overzichten van de

moedertaal- en de wiskundeprogramma's en van de beoogde eindtermen.

Klik hier voor die overzichten. 

 

Oefenreeksen

Eerste klas Tweede klas

 

Derde klas

 

Vierde tot zesde klas Alle klassen

Doelstellingen

Eerste klas Tweede klas

 

Derde klas

 

Vierde tot zesde klas Alle klassen

 

Software ontworpen door Jos Beyens

Jos.Beyens@telenet.be

http://users.telenet.be/jossoft/