Klik op de klas van je keuze bij OEFENREEKSEN of bij DOELSTELLINGEN.

 

Op deze webstek vind je zes koppelingen naar beknopte en uitgebreide overzichten van de

moedertaal- en de wiskundeprogramma's en van de beoogde eindtermen.

Klik hier voor die overzichten. 

 

Oefenreeksen

Eerste klas Tweede klas

 

 

 

Derde tot zesde klas

Zesde klas

Doelstellingen

Eerste klas Tweede klas

 

 

 

Derde tot zesde klas

Zesde klas

Software ontworpen door Jos Beyens

Jos.Beyens@telenet.be

http://users.telenet.be/jossoft/