Educatieve  softwareprogramma's  voor  de  basisschool

 

  Welke programma's ?

  Wie is de auteur ?

  Welke computervereisten ?

  Hoe bekijken ?

  Hoe installeren ?

  Hoe uitvoeren ?

  Hoe educatief ?

  Kan de software in een netwerk ?


pc-1    bord      pc-2

  Resultaten bekijken

  Geluidsbestanden

  Contactmogelijkheid

  Victor Scheppers' webstek

  Kosteloze softwareprogramma's

  Hoe steunen ?

  ICT-hoekje van Stefaan Dhondt

  Software bijwerken


BELANGRIJK BERICHT (01-01-2018) :   Om te weten te komen  of de oefeningen op de JosSoft-cd  voldoende ondersteuning of feedback geven  kun je best  veel  soorten fouten maken, zoals  foutief antwoord intikken, verkeerd aanklikken, reeds aangeklikt antwoord opnieuw aanklikken, de volgorde van het aanklikken niet respecteren, oefeningen overslaan,....

Het zou kunnen dat bij Windows 10 het openen van de programma’s van de JosSoft-cd minutenlang duurt. Ik heb het zelf ondervonden. Nadat ik Windows 10 opnieuw installeerde  als “schone installatie” verliep het openen van programma’s uit de JosSoft-cd probleemloos.

 

Bijgewerkte versie  (01/05/2019)                 Doelstellingen                   JClic-cd

JosSoft-cd bekijken                                            JosSoft-cd installeren

Chrono-klein installeren         Chrono-groot installeren

vernieuwde versie                                     vernieuwde versie

 

http://www.oefen.be

Op deze webstek kun je de oefeningen op Klascement starten zonder aanmelding.

 

Bijgewerkte versie

In deze bijgewerkte versie van het installatiebestand werd een fout in wiskunde 10; menu 2 bijgewerkt. De fout betrof de ontbrekende vraag :  "Moeten de getallen van plaats wisselen ?" Ook werd een knop "Afsluiten" bovenaan bij het overzichts- en leerkrachtmenu toegevoegd zodat het beëindigen van een sessie minder omslachtig geworden is.


Ga naar "Software bijwerken" door te klikken op Software bijwerken om te lezen hoe je het verbeterde installatiebestand eenvoudig kunt installeren. Je vindt ter plaatse meteen een koppeling naar het verbeterde installatiebestand.


JosSoft-cd en chronometers

 

VERWITTIGING :  Als je de Pandavirusscanner op je pc hebt, is het mogelijk dat die een virus detecteert tijdens de installatie. Het installatiebestand wordt dan automatisch verwijderd. Scan je het insallatiebestand vooraf dan merk je dat Panda nu geen virus aantreft. Trouwens mijn installatiebestanden werden door  Klascement door meer dan 60 virusscanners gescand en veilig bevonden.

Schakel je Pandascanner daarom tijdelijk uit tijdens de istallatie en zet die daarna weer aan. Klik daartoe  rechts onderaan op je bureaublad op het Panda-icoontje. Klik in het bericht dat dan verschijnt op CLOSE en daarna op de knop rechts ANTIVIRUS ON.  In het nieuwe venster klik je rechts bovenaan op ON dat in OFF verandert. Terug inschakelen gebeurt op dezelfde manier met dien verstande dat OFF nu ON wordt. Als je een andere virusscanner hebt die problemen geeft tijdens het installeren van een bestand, kun je die ook tijdelijk uitschakelen.

Windows 10 heeft een eigen virusscanner :  Windows Defender. Het is mogelijk dat die  een bericht toont met de titel :  UW PC WORDT BESCHERMD zodra je op Jossoft-setup klikt. Rechts onderaan zie je dan een knop met de tekst : NIET UITVOEREN. Klik je bovenaan op de laatste regel met de tekst :  MEER INFORMATIE dan verschijnt rechts onderaan een tweede knop :  TOCH UITVOEREN. Als je daarop klikt, zie je een nieuw venster met de knoppen JA en NEE. Klik je op JA dan wordt de installatie verder zonder problemen uitgevoerd.

Klik op de gewenste koppeling om het installatiebestand  op te halen. Klik daarna op Opslaan en vervolgens op het setupbestand. Volg gewoon de instructies tijdens de installatie die zeer vlot verloopt.

Ga na de installatie van de JosSoft-cd naar  Station C -- JosSoft-cd -- Installatie. Open de map Installatie en daarin Uitleg.txt.

Installeer de programma's volgens hun nummering te beginnen met 1-DotNetFx40_Full_setup. Programma-3b moet alleen op sommige computers geďnstalleerd worden. Het is niet moeilijk om dat te weten te komen. Probeer gewoon om ook programma-3b te installeren. Als die versie niet geschikt is voor die bepaalde computer verschijnt daarover wel een bericht. Als je er meer over wil weten, open je "install.txt".

Als alle hulpprogramma's geďnstalleerd zijn, mag de map Installatie verwijderd worden. Wachtwoord.txt kun je veiligheidshalve ook beter verwijderen.

Afhankelijk van het Windowsbesturingssysteem en of het de Standaard-, de Premium-  of de Professionelversie is, staan de meeste hulpprogramma's al op de computer.  Probeer gewoon alle hulpprogramma's te installeren. Programma 3a moet alleszins geďnstalleerd worden en eventueel ook 3b.

Deze  educatieve  programma's  zijn  voorzien  van  geluid. Daartoe  is Microsoft Media Player vereist.


JosSoft-cd installeren  --  01-05-2019

Chrono-klein installeren 

Chrono-groot installeren


JCLIC-CD

De auteur van de JosSoft-cd heeft de oefenreeksen voor taal en wiskunde van die cd nu ook ontworpen met JClic.  Het invoeren van de eigennaam en de evaluatieberichten zijn bij JClic niet mogelijk. De feedback of terugkoppeling om hulp te bieden en het rapport zijn ook veel beperkter, wat dus wel een verarming is t.o.v de JosSoft-cd. Wel is er telkens automatische verbetering. De auteur ontwierp ook een JClic-cd met alle oefenreeksen.

Omdat JClic op Java steunt, moet Java eerst geďnstalleerd worden. Deze versie is van 14 januari 2020.

1-Java-setup

Daarna volgt de installatie van JClic. Deze versie dateert van 5 maart 2020.

2-JClick-setup

Als laatste komt de installatie van de JClic-cd, nieuw gemaakt op 21 maart 2020.

3-JClic-cd-setup

Het is mogelijk dat de Windows Defender sommige installaties verhindert. Dan verschijnt een bericht met rechts onderaan een knop “Niet uitvoeren”. Klik links bovenaan op “Meer informatie”. Nu verschijnt een nieuw bericht met onderaan twee knoppen, waarvan de linkerknop de installatie laat starten.

De installatie van JClic en de JClic-cd verlopen eenvoudig en snel. Die van Java duurt wat langer. Tijdens het installeren van de JClic-cd kun je kiezen voor een starticoon JClic-cd op het bureaublad. Dat icoon komt ook automatisch bij programma's.  Met deze installatie is het mogelijk om de oefenreeksen te bewerken. Klik daarvoor op JClic Author.


 

Om de JClic-cd te starten klik je op de snelkoppeling JClic-cd.jar in Programma's of op het Bureaublad. Mogelijk verschijnt er weer een ander waarschuwingsbericht van de Windows Defender. Klikken op de knop “Toestaan” laat de cd toch starten. Nu wordt wel de JClic-Player geopend, maar nog niet de JClic-cd. Bij WindowsXP was een dubblklik voldoende om de JClic-cd te openen. Dat is met de huidige Windows besturingssystemen niet meer mogelijk. Als er een bericht verschijnt, klik je op Cancel.

Als het menu Bestand verschijnt, moet je op Bestand openen klikken. Dan zie je in Projects als laatste bestand ibrary.jclic. Als je daaarop dubbelklikt, wordt er een venster geopend met alle onderwerpen. Met een klik op één van die onderwerpen open je een venster met alle oefenreeksen van dat onderwerp. Bij het aanwijzen van een koppelingsknop in de hoofdbibliotheek of in de taal- of wiskundebibliotheek verschijnt gedurende enkele ogenblikken een korte beschrijving van dat onderwerp of die bepaalde oefenreeks. Een meer uitgebreide beschrijving kun je lezen door in een oefenreeks links onderaan op de JClic-knop te klikken en dan Project aan te klikken en de verticale schuifbalk te gebruiken.

Op de eerste pagina van elke oefenreeks vind je de nodige uitleg om vlot met de JClic-cd te kunnen werken. Lees vooral aandachtig het onderste gedeelte op die pagina om te weten hoe je in de JClic-cd kunt navigeren. Om een verzorgde lay-out te zien is het nodig om de aanbevolen schermresolutie te gebruiken.

Om naar een andere oefenreeks te gaan, klik je in Bestand op de eerste library.jclic. Bij een volgende opstart van de JClic-cd hoef je alleen nog maar op de snelkoppeling JClic-cd.jar in Programma's of op het Bureaublad te klikken en in het menu Bestand op de eerste library.jclic om de JClic-cd effectief te openen. Als er tussen beide klikken een bericht verschijnt, klik je op Cancel.


 

Geluidsbestanden

De moedertaalprogramma's 02 t.e.m. 18 bevatten geluidsbestanden. Die worden bij de installatie in station C geplaatst. Ze mogen niet verplaatst worden omdat het programma ze dan niet meer vindt met een foutmelding tot gevolg. Die geluidsbestanden bevatten uitsluitend woorden en zinnen, 1049 in totaal. Bij deze programma's vind je het menu  AUDIO  met de tekst  "Staan de luidsprekers aan  of  ligt de hoofdtelefoon klaar ?"  De volumeknop  mag  tamelijk ver open. In sommige programma's worden de geluiden automatisch afgespeeld; in andere moet men de audiospeler aanklikken. Dat aanklikken kan meermaals herhaald worden voor hetzelfde geluid.

 

Met uitzondering van de vijf-minutentest voor wiskunde hebben alle programma's ook verbeter- en evaluatiegeluiden. Bij een goed antwoord klinkt een helder geluid en bij een verkeerd antwoord is dat een dof geluid. Bij de eindevaluatie van een menuonderwerp weerklinkt applaus of een donker geluid. Bovenaan in het midden staat een aan- en uitknop voor de verbetergeluiden met daarnaast een luidsprekericoontje met of zonder rood x-teken.

De taal- en evaluatiegeluiden kunnen alleen uitgeschakeld worden met de volumeknop van de luidspreker.


 

Resultaten bekijken

De resultaten worden bij de eindevaluatie van een oefenreeks automatisch opgeslagen in een databank. Via RAPPORT in menu INFO kunnen die resultaten bekeken worden. In het leerkrachtgedeelte geven de knoppen TAALRAPPORT en WISKUNDERAPPORT toegang tot de databank.

In de databank worden voor het taalrapport  datum, familienaam, voornaam, oefenreeks, goed, fout en voldoende bewaard . In het wiskunderapport komen daar nog tijd en tempo bij. De plus of de min bij voldoende en tempo vergen geen verdere uitleg, maar de 0 bij tijd en tempo vragen wel nadere toelichting. Die 0 betekent gewoon dat die gegevens niet van toepassing zijn bij die bepaalde oefenreeks. Bij het merendeel van de oefenreeksen voor wiskunde is dat het geval.

Vaak is de tekst van het oefenreeksonderwerp te lang voor de beschikbare ruimte. Om de hele tekst te zien, volstaat het om de tekst aan te wijzen, waardoor gedurende enkele seconden de volledige tekst zichtbaar wordt in een geel vak.

Bovenaan staan drie filters: Oefenreeks, Familienaam en Datum. Eén of meer letters invullen in het tekstvakje volstaat om alle resultaten met die letter(s) te sorteren. Bijvoorbeeld: je vult een "v" in bij familienaam, dan verdwijnen alle resultaten zonder die "v" en blijven enkel die met een "v" over. Let wel: die "v" kan om het even waar staan in de familienaam. 

 

De bijhorende gegevens bij die familienamen volgen automatisch mee. Op dezelfde wijze kun je sorteren op datum en oefenreeks. Bij datum moet je wel minstens dag en maand invullen bij het filteren. Om alle resultaten weer zichtbaar te maken volstaat het om de ingevulde letters te verwijderen.

Bovenaan zie je verder ook Wachtwoord, Verwijderen en Afdrukken. De verwijderknop ziet er vager uit dan de rest. Inderdaad, die knop is pas beschikbaar nadat het wachtwoord is ingevuld. Dat wachtwoord vind je in het C-station bij JosSoft-cd na de installatie. Of het wachtwoord correct is ingegeven zie je aan de verwijderknop. Met die knop kun je nu alle geselecteerde gegevens verwijderen. Selecteren gebeurt door met ingedrukte linkermuisknop om het even waar over de gegevens te glijden. Het is raadzaam om tenminste eens per jaar alle resultaten te verwijderen, bijvoorbeeld bij het einde of bij het begin van het schooljaar.

Met de laatste knop kun je gefilterde resultaten afdrukken. Doe dat met de afdrukstand op liggend of landschap. De tekstregels staan wel dicht bij elkaar. Let wel: bij het afdrukken is er geen keuze voor het afdrukbereik. Het is ALLES. Selecteren heeft geen effect op het afdrukbereik. Daarom is filteren de boodschap.  

 

Welke programma's ?

Op deze webstek vind je een installatiebestand van een cd-rom met 98 educatieve programma's :  37 voor moedertaal en 61 voor wiskunde. De cd-rom heeft 115 mb schijfruimte nodig, maar na het verwijderen van de installatiemap wordt dat 83 mb.

Op deze webstek vind je zes koppelingen naar beknopte en uitgebreide overzichten van de moedertaal- en de wiskundeprogramma's en van de beoogde eindtermen.  

 

Klik hier voor die overzichten. 

Op de JosSoft-cd-rom staan die overzichten ook in wel drie versies. De Wordversie en die in pdf-formaat maken afdrukken mogelijk. Die overzichten kun je ook bekijken via een klik op de koppeling JosSoft-cd bekijken, hier of bovenaan.

 

Wie is de auteur ?

Deze programma's zijn ontworpen door Jos Beyens, tot 2004 onderwijzer in het Sint-Victorinstituut in Alsemberg en nu met pensioen.

 

Je mag de programma's als "FreeWare" kopiëren op vaste schijf en/of diverse dragers en ze aan derden verdelen, maar het auteursrecht blijft in handen van Jos Beyens.

 

Welke computervereisten ?

Deze programma's draaien onder Windows XP of hoger. Media Player11 is ook vereist voor het afspelen van de geluidsbestanden.

Bovendien moet het "Microsoft.NET Framework Version 4.0 " geďnstalleerd zijn plus nog andere hulpprogramma's. Tijdens de installatie van de cd verschijnt een koppeling naar deze webstek.

Ga na de installatie van de JosSoft-cd naar Station C -- JosSoft-cd -- Installatie. Open de map en installeer de programma's volgens hun nummering. Programma 4b moet alleen op sommige computers geďnstalleerd worden. Het is niet moeilijk om dat te weten te komen. 

 

Probeer gewoon om ook programma-4b te installeren. Als die versie niet geschikt is voor die bepaalde computer krijg je daarover wel een bericht. Als je er meer over wil weten, open je "install.txt". Nadat alle hulpprogramma's geďnstalleerd zijn, mag je de map Installatie verwijderen. Veiligheidshalve kun je dat beter ook doen met Wachtwoord.txt.

 

Bij de jongere versies van Vista en bij Windows 7 zitten sommige van die hulpprogramma's al in het besturingssysteem. Probeer gewoon alle hulpprogramma's te installeren. Als dat hulpprogramma al in het besturingssysteem zit, verschijnt er wel een bericht.

 

Hoe bekijken ?

Bovenaan zie je deze koppeling JosSoft-cd bekijken. Als je daarop klikt  - hier of bovenaan -  ga je naar een afspiegeling van de JosSoft-cd door middel van  schermafdrukken.  Daar krijg je een idee van de opbouw en de mogelijkheden van de JosSoft-cd. Om te beginnen heb je daar drie keuzemogelijkheden :  Taal, Algemeen en Wiskunde. Met een klik op "Algemeen" krijg je een beperkt aantal schermafdrukken te zien die een bondig overzicht biedt van de JosSoft-cd. Een klik op "Taal" of op "Wiskunde" geeft toegang tot een reeks koppelingen naar schermafdrukken van ofwel de oefenreeksen ofwel de doelstellingen en dat per klas of per groep van klassen. 

 

Het is ook mogelijk om zonder onderbreking alle oefenreeksen  na elkaar te bekijken, zoals dat eveneens kan met de schermafdrukken van de doelstellingen. Die doelstellingen kun je ook in zes reeksen bekijken en eventueel afdrukken door hier te klikken.

Als je van taal naar wiskunde wil op de taalpagina kan dat via het woord "Wiskunde" links bovenaan. Op dezelfde manier kan je van de wiskundepagina naar de taalpagina door links bovenaan op "Taal" te klikken. Als je op de afbeelding onder die woorden klikt, ga je naar de hoofdpagina van de JosSoftwebstek.

 

Hoe installeren ?

Als je de volledige reeks educatieve softwareprogramma's wenst te installeren, klik je op JosSoft-cd installeren. Op je harde schijf wordt dan een afspiegeling van een cd-rom geplaatst, waarbij afbeeldingen van de programma's als koppeling dienen om zo'n programma te starten. Als laatste optie tijdens het installatieproces is "Start ..." aangevinkt. Als je niet wilt dat de cd-rom dadelijk opstart, kun je dat wegvinken vóór je op "Voltooien" klikt. Als je het vinkje laat staan, zal de cd-rom starten op voorwaarde dat een bepaalde update aanwezig is. Lees daarover meer bij "Computervereisten".

 

Omdat de JosSoft-cd koppelingen bevat die naar station C verwijzen heeft het geen zin om de JosSoft-cd te branden op een cd-romschijf, tenzij je die cd-romschijf in station C zou kunnen afspelen ..., wat niet kan.

Je kunt de geďnstalleerde JosSoft-cd te allen tijde verwijderen door in "station C" bij "JosSoft-cd" op de voorlaatste "unins000" te klikken en tweemaal te bevestigen en het programma en alle componenten zijn verdwenen van je harde schijf. Verwijderen via "Instellingen - Configuratiescherm - Software" is ook mogelijk op voorwaarde dat het verwijderbestand nog op de harde schijf staat. 

 

Hoe uitvoeren ?

Als je de cd-rom installeerde, hoef je enkel op het "JosSoft-cd-pictogram" te klikken en daarna op de gewenste klas bij "Taal" of "Wiskunde" en daarna op de afbeelding van het gekozen educatief programma. Als de cd-rom niet opstart, kijk dan bij "Computervereisten".

Op de cd-rom vind je ook een knop "Leerkracht". Via deze knop kom je op een pagina met klasknoppen voor "Taal" of "Wiskunde". Een klik op zo'n knop opent een overzichtsvenster met allerlei knoppen. 

 

Bovenaan vind je een "overzichtsknop"  die toegang geeft tot een uitgebreid overzicht in Word van respectievelijk moedertaal en wiskunde voor die bepaalde klas. De andere knoppen vermelden de onderwerpen en verlenen toegang tot de doelstellingen van het gekozen onderwerp zonder het programma te verlaten. Via de daar aanwezige knoppen kun je navigeren doorheen de doelstellingen.

 

Hoe educatief ?

De programma's zijn bedoeld om leerstof van de basisschool te oefenen of te automatiseren met veel aandacht voor goede oplosstrategieën.

De programma’s zijn zoveel mogelijk volledig muisgestuurd en als er via het toetsenbord gewerkt moet worden om iets in te tikken, kunnen de muishandelingen ook via het toetsenbord uitgevoerd worden, bijvoorbeeld de verbeterknop activeren.

De programma’s kunnen zelfstandig uitgevoerd worden door iedereen die een beetje muiservaring heeft.

Het programma laat weten wanneer het volgende menuonderwerp mag aangeklikt worden.

Bij te zwakke prestatie spoort het programma aan om de oefenreeks over te doen.

Er wordt gestreefd naar het beheersingsniveau, zodat meestal een score van 30 op 34 of van 40 op 44 als zwak geldt.

Resultaten worden bewaard in een databank, en kunnen in elk programma via Rapport in het menu Info bekeken worden. Ook via het leerkrachtgedeelte is er toegang tot de databank.

Bij foutieve antwoorden wordt  - als dat zinvol is -  feedback of terugkoppeling geboden via een hulpknop of via berichtenvensters met het juiste antwoord en/of met de juiste strategie.

De volgende oefening kan pas gemaakt worden na verbetering van de fouten.

Elke gebruiker behaalt het maximum van de punten, met evenwel aanduiding van het aantal fouten of pogingen, bijvoorbeeld 30 op 34 betekent alle 30 oefeningen opgelost met 4 verbeteringen.

Het programma "dialogeert" met de gebruiker, die zijn/haar naam bij het begin van een sessie moet invoeren. Die naam zal bij elke opdracht, elk schouderklopje of elke aansporing onderaan de oefening of rechts ervan verschijnen, zodat de kinderen zich persoonlijk aangesproken voelen. Let wel dat de sessie onderbroken wordt door op STOPPEN te klikken. In dat geval moet de naam opnieuw ingevoerd worden, ook als men met hetzelfde programma een nieuwe sessie wil beginnen.

 

Hoe hoger het menunummer, hoe moeilijker :  gradatie naar moeilijkheid.

Ook binnen een oefenreeks kan er gradatie in moeilijkheid zijn, bijvoorbeeld bij visueel en auditief dictee

Vooral bij wiskunde wordt eenzelfde bewerking op meerdere manieren voorgesteld.

 

De software besteedt veel aandacht aan eigenschappen, relaties en een goede strategie. Bij eigenschappen kunnen we bijvoorbeeld denken aan werkwoorden met en zonder klankverandering of aan woorden die eindigen op d of t en aan hun samenstellingen. Bij vervoeging is er de relatie tussen onderwerp en persoonsvorm en die tussen persoonsvorm en tijd. Een goede spellingstrategie is o.m. het verlengen van woorden bij een t-klank op het einde van een woord, tenminste als dat geen persoonsvorm is, of het systematisch stellen van de JA-NEE-VRAAG bij zinsontleding om zo de persoonsvorm op het spoor te komen. Dat de persoonsvorm in dat soort vragen vooraan staat, kunnen we als een eigenschap beschouwen van dat soort zinnen. Bij wiskunde is er bijvoorbeeld de relatie tussen optelling en aftrekking en die tussen de maal- en de deeltafels. 

Constante evaluatie met "persoonlijke" schouderklopjes of de vraag de fout te verbeteren met eventueel onmiddellijke hulp of hulp op aanvraag via een hulpknop.

Elke oefenreeks eindigt met een eindevaluatie, waarbij schermvullend een tekening en een tekst verschijnen,  met meestal vijf voorziene niveau's :

0 fouten: juichend kind met de tekst: "Alles juist !  Bravo, N !   Kies nu in het menu nummer 2."

1 fout: juichend kind met de tekst: "Maar één fout! Flink zo, N !   Kies nu in het menu nummer 2."

2 fouten: fier kind met de tekst: "Twee fouten. Goed gewerkt, N !   Kies nu in het menu nr. 2."

3 fouten: fier kind met de tekst: "Drie fouten. Toch goed gewerkt, N !   Kies nu  in het menu nr. 2."

4 fouten of meer: sip kijkend kind met de tekst: "Te veel fouten !  Goed nadenken, N !   Kies nu  in het menu opnieuw nummer 1."

 

Kan de software in een netwerk ?

Het is niet mogelijk om de JosSoft-cd die op een centrale computer of server staat van op een andere computer te starten. Daarom moet de JosSoft-cd op elke computer geďnstalleerd worden, evenals alle vereiste hulpprogramma's. Wel zou de mogelijkheid bestaan om te communiceren met een centrale netwerkdatabank. 

 

Microsoft biedt een netwerkdatabank te koop aan, maar heeft ook een kosteloze versie. Tot nu toe is de auteur er niet in geslaagd om daarmee tot een bevredigende oplossing te komen. Hij blijft proberen, maar schat de slaagkansen niet hoog in. Wie in dat verband suggesties heeft, mag die altijd doorsturen.

 

Contactmogelijkheid

Op zowel de taal- als de wiskundepagina vind je onderaan een koppeling die je hier nu ziet.

 

  Jos.Beyens@telenet.be

 

Victor Scheppers' webstek

De auteur van de softwareprogramma's op deze webstek is lid van de Congregatie van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, beter gekend als  Broeders van Scheppers  omdat Victor Scheppers hun stichter is. In Vlaanderen zijn er zes Scheppersscholen. De auteur was 44 jaar als onderwijzer actief in die scholen, waarvan de laatste 18 jaar als taakleraar om leerbedreigde kinderen te begeleiden.

 

 

Op de webstek van de congregatie vind je meer informatie over onze stichter en zijn congregatie. Daar vind je ook talrijke koppelingen naar onze Scheppersscholen in binnen- en buitenland. De webstek is nog in opbouw.  www.victor-scheppers.org/

 

Kosteloze softwareprogramma's

"Mozilla Firefox", is een veilige en snelle niet-commerciële “internetsnuffelaar” of "internetbrowser", waarvan je verder een koppeling vindt naar een Nederlandstalige versie. Je kunt zonder meer alle gegevens van Internet Explorer importeren naar "Mozilla Firefox"  en er je standaardbrowser van maken. Niets belet echter om naast Mozilla Firefox ook Internet Explorer te behouden als internetbrowser

Klik op Firefox en klik links in het groene vak op "Firefox 6.0.2 -- Gratis download "  om de Nederlandstalige versie van Mozilla Firefox te installeren.

Google Chrome is een snelle gratis webbrowser, die binnen enkele seconden geďnstalleerd is en meteen opstart. 

De "AVG-virusscanner"  is gratis voor persoonlijk gebruik. Frequentie en tijdstip voor de viruscontrole en voor de automatische updates kunnen ingesteld worden.

Klik op  AVG-virusscanner en klik op de eerste Download. Je moet nu nog een paar keer klikken voor je de installatie kan starten.

De "Avast-virusscanner" is gratis voor persoonlijk gebruik. Wel is registratie vereist en die geldt voor één jaar. Die registratie moet elk jaar hernieuwd worden.

Woordkasteel is een taalprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar, zowel thuis als op school. Het bevat mogelijkheden om met taal en spelling te oefenen in 14 verschillende spelvormen. Ook worden er 9 diagnostische toetsen meegeleverd. Dit biedt de mogelijkheid om een kind met een specifiek spellingprobleem te laten oefenen. Woordkasteel werkt ook in een netwerk. Het programma wordt nog verder uitgebreid.

 

 

OpenOffice.org is  te  vergelijken  met  Microsoft  Office. Het is niet-commerciële software met

volgende modules : Writer (tekstverwerking en HTML editor).

Calc (werkblad, ofwel spreadsheet).

Draw (tekenmodule voor vectorgrafiek).

Impress (presentatie).

Formule-editor.

Database-toegang (hiervoor is een aparte databasedriver nodig)

 

 

Open Office is beschikbaar voor o.m. MS Windows, Linux, MacOS X. 

De Panda Cloud Antivirus is een gratis beveiliging met collectieve intelligentie. 

 

Op OOo-scholen vind je scholen die het Open-Office-pakket gebruiken met hun ervaringen bij het invoeren van het pakket en met de redenen van de overstap plus stappenplannen.

Nvu is een Nederlandstalige versie van een programma om websteks te bouwen. Ook websteks die met een ander programma werden gemaakt, kun je in Nvu openen en bewerken.

RBsoft is een webstek met een heleboel programma's voor de basisschool die je gratis mag installeren.

CD-Free  bevat 80 programma's voor kleuters en leerlingen van de basisschool en werd samengesteld door de ICT-coördinatoren van het stedelijk onderwijs in Antwerpen.

 

Hoe steunen ?

De auteur wenst helemaal geen financiële steun. Maar een mailtje met zowel je positieve als je negatieve ervaringen met een bepaald educatief JosSoftprogramma of met het geheel zou hem veel plezier doen. 

 

 

Op die manier help je mee om de programma's nog beter te maken.

Jos.Beyens@telenet.be

 

HET ICT-HOEKJE VAN STEFAAN DHONDT

Op deze weblog vind je talloze koppelingen naar educatieve websteks en online oefeningen met vaak een woord toelichting. 

 

 

Het is een drukbezochte weblog  sinds zijn begin op 23 oktober 2006.

http://icthoekje.skynetblogs.be/

 

Software bijwerken

Alhoewel de software meermaals werd gecontroleerd en getest bestaat de mogelijkheid dat fouten over het hoofd zijn gezien of dat ze alleen in bepaalde omstandigheden aan het licht komen. De software kan echter te allen tijde vrij eenvoudig bijgewerkt worden.

Als er een fout gevonden wordt, zal de auteur dat programma zo spoedig mogelijk verbeteren en het installatiebestand of setup JosSoft-cd installeren vervangen door een bijgewerkte versie. Al wat je moet doen is dit installatiebestand afhalen en installeren. Dan zal de oude versie van de Jossoft-cd automatisch vervangen worden door de nieuwe. De hulpprogramma's hoef je uiteraard niet opnieuw te installeren. In station C mag je bij Jossoft-cd de map Installatie verwijderen en Wachtwoord.txt kun je veiligheidshalve ook beter verwijderen.

 

In de bijgewerkte versie van het installatiebestand werd een fout in wiskunde 10; menu 2 bijgewerkt. De fout betrof de ontbrekende vraag :  "Moeten de getallen van plaats wisselen ?" Ook werd een knop "Afsluiten" bovenaan bij het overzichts- en leerkrachtmenu toegevoegd zodat het beëindigen van een sessie minder omslachtig geworden is.

Als je in een of ander programma fouten opmerkt, kun je dat melden aan de auteur. Belangrijk is nauwkeurig aan te duiden over welk menu in welk programma het gaat, bijvoorbeeld taal 28; menu 4 of korter t28;4. Er zijn 37 taal- en 61 wiskundeprogramma's met een wisselend aantal menu-items.  Probeer ook kort de fout te beschrijven, zodat de auteur gericht kan zoeken en bijwerken.

In ieder programma van de JosSoft-cd is er een koppeling naar de Jossoftwebstek. Je vindt daar ook via de bladwijzer Contactmogelijkheid een e-mailadres met het reeds ingevulde onderwerp Jossoft